Warunki dostawy zamówionego towaru

1. Produkty zakupione na stronie hoolajnoga.pl dostarczane są kurierem na podany przez Klienta adres dostawy, potwierdzony mailowo po złożeniu zamówienia.

2. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia w dostawie lub brak dostawy z powodu podania przez Kupującego nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

3. Dostawa towarów odbywa się zarówno na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej jak i Państw Unii Europejskiej na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

4. Całkowity termin realizacji opłaconych zamówień wynosi od 2 do około 10 dni roboczych.

W wyniku wprowadzania restrykcji rządowych o nieprzewidywalnych dla dostawy skutkach mogą wystąpić dodatkowe opóźnienia w dostawie niezależne od Sprzedawcy. Sprzedawca dołoży starań by Klient otrzymał informację o ewentualnych opóźnieniach.

5. Koszt dostarczenia hulajnogi ponosi sprzedający.

6. W sytuacji, kiedy występują różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych towarów składających się na jedno zamówienie, sprzedawca może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki.

7. W przypadku dostarczenia niekompletnej lub uszkodzonej zawartości kartonu, Kupujący powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie sprzedającego, (w okresie nie przekraczającym 7 dni od daty odbioru przesyłki) opisując i fotografując uszkodzenia wraz z zachowaniem oryginalnego opakowania, które zdecydował się zaakceptować na dowód, że nie przyjął od kuriera uszkodzonej w transporcie przesyłki.

8. Przed zaakceptowaniem przesyłki Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu opakowania w celu wykluczenia uszkodzenia w transporcie. Zarówno sprzedawca jak i producent mogą odmówić zwrotu/wymiany/naprawy sprzętu, który został zaakceptowany w sytuacji uszkodzeń wynikłych w transporcie.

9. Rezygnacja z zamówienia możliwa jest poprzez pisemną formę elektroniczną (z adresu Kupującego na adres mailowy sprzedającego) do chwili uruchomienia procedury wysyłki towaru, która poprzedza moment przekazania towaru kurierowi.

 

Odstąpienie od umowy

1. W terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru Kupującemu, ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania tego terminu konieczne jest przesłanie przed jego upływem drogą elektroniczną na adres mailowy sprzedającego pisemnego oświadczenia.

2. Warunkiem realizacji uprawnienia, o którym mowa w pkt 1 jest złożenie oświadczenia za pomocą korespondencji elektronicznej nie później niż 14 dnia (kalendarzowego) od daty doręczenia przesyłki.

3. Przy realizacji uprawnień opisanych w ust. 1 i 2 Kupujący winien odesłać zwracany towar na adres sprzedającego w stanie w jakim go otrzymał, tj. uprzednio nie otwarty, a w szczególności nie złożony, bez śladów użytkowania, niezniszczony, kompletny i w oryginalnym opakowaniu, w ciągu 14 dni od poinformowania sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Dla obniżenia kosztów zwrotu istnieje także możliwość, po uzgodnieniu mailowym z bok@hoolajnoga.pl, odbioru przesyłki od Kupującego przez naszego kuriera we wskazanym przez Kupującego dniu.

4. W sytuacji odstąpienia od umowy koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący, dlatego prosimy o przemyślane zakupy.

5. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy sklep zrefunduje Klientowi zakup niezwłocznie, lecz nie później niż 14 dni od dnia, w którym został zwrócony towar.

7. Kwotę refundacji stanowi cena sprzedaży wpłacona na konto sprzedającego pomniejszona o ewentualny koszt odtworzenia stanu produktu do nowości z uwzględnieniem stopnia zużycia, uszkodzeń czy części zamiennych tj. sprzed wysyłki do Klienta.

8. W przypadku gdy produkt został otwarty, a w szczególności gdy posiada widoczne ślady złożenia, użytkowania czy uszkodzenia – wówczas kwota refundacji będzie albo odpowiednio niższa od ceny sprzedaży, albo produkt taki nie będzie podlegał zwrotowi w ramach 14 dniowej możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży.

9. W celu zwrotu produktu Kupujący przedstawi sprzedającemu dokumentację fotograficzną opakowania przed jego nadaniem celem wykluczenia zniszczenia przesyłki / oryginalnego opakowania przez przewoźnika w momencie odbioru towaru przez sprzedającego.

10. Oferujemy konkurencyjne ceny w zamian za nieco wydłużony czas dostawy czy ryzyko poniesienia wyższych kosztów zwrotu, dlatego prosimy o przemyślane i cierpliwe, nie zaś kierowane emocjami, zakupy. Na emocje przyjdzie czas podczas wielu radości z korzystania z hulajnogi. Służymy doświadczeniem w celu wyboru odpowiedniego dla Państwa modelu.